Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.

Šī gada Rīcības dienu tēma ir “Nē vienreizlietojamai plastmasai!”

Dabai draudzīgs Rudens pikniks- mūsu aktivitātes sākās ar veselīgo našķu gatavošanu( mizojam, žāvējam ābolus), lina auduma maisiņu šūšanu, došanos pēc niedru salmiņiem( plastmasas salmiņu vietā). 3.klases skolēni dodas uz Straupes pagasta pārvaldi un iejūtas skolotāju lomā, lai darbiniekiem mācītu videi draudzīgas rīcības (PALDIES par atsaucību!). Izmantojot ZERO WASTE materiālus- 9 veidi, kā mazināt plastmasas patēriņu- diskusijās, secinām, ka mūsu skolas tradīcija jau 8 gadus - 9.klases skolēni Zinību dienā dāvina krūzes 1.klasei - ir mazs, bet būtisks solis ceļā uz nepiesārņotu vidi. Atraktīvā mācību metode  ''slepenā kaste'', kurā bija ''jāsatausta'' un jāatpazīst dabai nedraudzīgie  materiāli. Piektdienas pēcpusdienā Zaļajā klasē - Rudens pikniks.