Ekopadomes sastāvs 2021./2022.mācību gadā izveidots, gan pievienojoties jauniem dalībniekiem, gan paliekot sastāvā aktīvistiem no iepriekšējiem mācību gadiem. 9.klases skolnieces  Megija Zīle, Megija Keiša, Undīne Kuprēviča, Lote Lamberte, Elīna Jarmalaviča, Elīza Marena Bikše, Ieva Vanaga, 8.klases skolnieks Roberts Briška, 7.klases skolnieki Renārs Ruža, Jānis Ekerts, Matīss Vanags, 6.klases skolnieks Jānis Rudzītis un jaunākais dalībnieks - 4.klases skolnieks Klāvs Mārtiņjēkabs. Pieaugušo ekopadomes sastāvs- Sergejs Parfenkovs- skolas saimnieks, Ilona Čerņavska- skolas dārzniece, Edīte Rudzīte- vecāku pārstāve, Lauma Baltgalve - pedagogs, Rudīte Vasile- Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes tūrisma organizatore, Evija Tiltiņa - ekoskolas koordinators. 

Notikušas jau divas mazās ekopadomes sapulces, kurās piedalījās tikai skolēni. Pirmā notika kā ekopikniks pie Elīnas Jarmalavičas āra terasē. Tajā sākām skolas vides novērtējumu un veiksmīgi izvērtējām divas tēmas. Pikniks bez plastmasas traukiem, ar piparmētru tēju no Elīnas dārza, ar iespējami mazāk iepakojuma atkritumiem. Radās idejas arī aktivitātēm mācību gada garumā.

Paldies Elīnas vecākiem! Paldies dalībniekiem!

Sk. E. Tiltiņa

Par visām septembra aktivitātēm skatīt šeit:http://www.pargaujasnovads.lv/userfiles/file/Avize/2021/PV_septembris_20...