Ekopadomes 2023./2024. māc. gada sastāvs:​

 • Matīss Vanags - 9.klase;
 • Renārs Ruža - 9.klase;
 • Jānis Ekerts - 9.klase;
 • Kristīne Gūtmane - 9. klase
 • Madara Grahoļska - 9. klase
 • Jūlija keita Midika - 8. klase
 • Elisa Kārkliņa - 8. klase
 • Alise Ezera - 7. klase
 • Lote Indriksone - 7. klase
 • Renāte Ilze Donska - 7. klase
 • Roberts Mednis - 6. klase
 • Ralfs Briška - 4. klase
 • Lauris Auziņš - 4. klase
 • Pēteris Segliņš - 4. klase
 • Sergejs Parfenkovs - skolas saimnieks;
 • Druvis Kreituzis - Pārgaujas apvienības pārstāvis;
 • Evita Briška - vecāku pārstāve;
 • Ilona Čerņavska - skolas dārzniece;
 • Sanita Kārkliņa - sākumskolas pedagogs;
 • Lauma Baltgalve - ekoskolas koordinatore
 • Anna Liene Brokāne - ekoskolas koordinatore

Ekoskolu programma

Tas ir nozīmīgs panākums vides saudzēšanā un sakārtošanā. Tā ir skolēnu apziņas un attieksmes veidošana ne tikai pret vidi, bet arī pašiem pret sevi un citiem cilvēkiem. Ekoskolu programmā skolēni mācās būt iejūtīgi , rūpīgi, taupīgi, saprātīgi, kā arī mācās rīkoties atbildīgi pret sevi, savu sadzīvi un arī pret sabiedrību kopumā.

Ekoskolas 2023./2024.mācību gada tēma - PĀRTIKA

 

Ekopadomes sapulces

Ekopadomes sapulces notiek reizi nedēļā

Ekoskolas jaunumi