Ēdināšanas noteikumi 2023./2024. mācību gadam: no šī gada 1.septembra stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi, kas noteiks ēdināšanas piešķiršanas kārtību Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņiem un izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā.

Izglītojamajiem, kuri apgūst obligātās izglītības programmu kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm atvieglojumi tiek nodrošināti šādā apmērā:

100 % visām ēdienreizēm - piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem. Atvieglojumi tiek piemēroti programmas apguves laikā;

100 % pusdienām - 1.-6.klašu skolēniem;

50% pusdienām - 7.- 9.klašu skolēniem.

Precīzāku informāciju skaties: https://www.cesis.lv/.../skolenu-edinasanas-maksas.../

Ar 01.06.2023. apstiprinātas ēdināšanas izmaksas Straupes pamastkolas pirmsskolā - 4.00 eiro (trim ēdienreizēm);

brokastis skolēniem - 1.10 eiro,

pusdienas skolēniem 2.40 eiro,

launags skolēniem - 1.20 eiro.

ĒDINĀŠANAS CENAS 2022. - 2023.

VECĀKU MAKSĀJUMI

1 - 4 GADI  Vienas dienas ēdināšanas cena: brokastis+pusdienas+launags   3.80

5, 6 GADI  Vienas dienas ēdināšanas cena: brokastis+pusdienas+launags 

1. - 6. KLASE  Brokastis  1.10        Pusdienas-brīvs                                     Launags-1.20

7. - 9. KLASE   Brokastis-1.10        Pusdienas-1.00                                      Launags- 1.20


* 5, 6 gadīgo grupai ēdienreizes pilnā apmērā apmaksā pašvaldība

** Pusdienas no 1. - 6. klasei apmaksā valsts un pašvaldība

7. - 9. klasēm pusdienu maksa 1.00 EUR, ja ir uzrakstīts iesniegums skolai par atlaides piemērošanu

1. - 9. klašu audzēkņi brokastis un launagu ēd pēc pašu izvēles

Ēdināšanas maksas atvieglojumu pieteikšanas kārtība

Cēsu novada pašvaldība noteikusi vienotu kārtību, kā vecāki var pieteikt saviem bērniem brīvpusdienas skolās un bērnudārzos.

Visiem Cēsu novada piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem pienākas bezmaksas ēdienreizes, savukārt visiem 1.-6.klašu skolēniem – brīvpusdienas. Ēdienreižu 100% maksas atlaide tiek piemērota automātiski un vecākiem iesniegums nav jāsniedz.

.Cēsu novada 7.-9.klašu skolēniem tiek noteikta 50% pusdienu maksas atlaide. Lai saņemtu atlaidi, vecākiem jāiesniedz bērna izglītības iestādē iesniegums.

Iesniedzot iesniegumu izglītības iestādē, ēdināšanas maksas atlaidi pilnā apmērā visām ēdienreizēm – brokastis, pusdienas, launags - varēs saņemt tie pirmsskolu grupu audzēkņi, savukārt pusdienu maksas atlaidi pilnā apmērā tie 7. – 9. klašu skolēni , kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā un, ja viņi ir:

  •  no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības;
  •  daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm (iesniegumam klāt jāpievieno 3+ ģimenes kartes kopija);
  •  bērni ar invaliditāti (iesniegumam klāt jāpievieno invaliditātes apliecība, ja pašvaldībai nav ziņu par to);
  •  bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības.
Plašāka informācija: Saistošie noteikumi Nr.26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”

Samaksas kārtība par ēdināšanu 2022./2023. mācību gadā

Samaksas noteikumi:

1. Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu vai skaidras naudas norēķinu skolas ēdnīcā.

2. Valsts un pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1.- 4.klasei, pašvaldība – 5.-6.klasei;

3. 7.-9.klasei pēc iesnieguma uzrakstīšanas skolā tiek piešķirta 50% atlaide pusdienu maksai, vai arī piešķirtas brīvpusdienas (daudzbērnu ģimene, ģimenē ir bērns invalīds, trūcīgs un maznodrošināts, audžuģimene, aizbildniecībā esošs bērns)

4. Vecāki maksā:

4.1. Pirmskola 1-4 gadi – Brokastis, pusdienas, launags – dienas maksa EUR 3,80

4.2 Pusdienas 7.- 9.klasei cena- 2,15 EUR (pilnā cena), 1,00 EUR (ar atlaidi)

4.3 Brokastu cena 1.- 9. klasei 1,10 EUR

4.4 Launaga cena 1.- 9. klasei 1,20 EUR

5.Apmaksas kārtība vecākiem:

5.1. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu vai ar skaidras naudas norēķinu skolas ēdnīcā līdz nākamā mēneša 15. datumam

. 5.2. Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

 ·Skolas vai pirmskolas grupas nosaukums 

·Bērna vārds un uzvārds 

·Klase

4. Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam

Saņēmējs: SIA ANUĻI – 1,

Reģ. Nr. 44101035799

Saņēmēja banka: AS Luminor Bank

Saņēmēja bankas konta Nr. LV16RIKO0002013272938