Informācija vecākiem

Norēķinu kārtība par ēdināšanas pakalpojumiem Straupes pamatskolā

Vecāki var norēķināties par ēdināšanas pakalpojumiem skaidrā naudā skolas ēdnīcā vai ar pārskaitījumu, ieskaitot samaksu ZS “ANUĻI” bankas kontā līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ja vecāki vēlas saņemt e-rēķinu e-pastā, lūdzam atsūtīt uz e-pastu anuli@inbox.lv sekojošu informāciju:

1.Rēķina saņēmēja Vārds Uzvārds
2. Personas kods
3. Adrese
4. Audzēkņa Vārds Uzvārds - par kuru maksā
5. Pirmskolas izgl. iestāde, kuru audzēknis apmeklē

ZS ANUĻI rekvizīti:
ZS ANUĻI   Vienotais reģ. Nr. 44101035799
PVN reģ. Nr. LV44101035799
Jur. adrese: ANUĻI, RAISKUMA PAGASTS,
PĀRGAUJAS NOVADS, LV-4146

NORĒĶINU REKVIZĪTI:
AS DNB BANKA
Kods RIKOLV2X, Konta Nr. LV16RIKO0002013272938