Dzejas dienas skolas parkā, pie upes, starp bērziem ieskandēja 6.klases skolēni. 7.klase uz asfalta flīzēm uzrakstīja Rēzijas dzejoli, kas jau atradis vietu 2018.gada dzejas krājumā "Garā pupa"