6.aprīlī CATA kultūras namā notika skolēnu tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Piedalījās 9 novadu skolu dejotāji.

Arī 3 Straupes pamatskolas deju kolektīvi: 1.-3.kl., 4.-5.kl. un 5. - 8.klases.

Jaunākie dejotāji ieguva 3.pakāpes diplomus, 5.-8.kl.deju kolektīvs - 2.pakāpi.

Deju kolektīvu vadītāja Ginta Berķe