„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. 

Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Liela nozīme ir programmas „Latvijas skolas soma” sasaistei ar Kultūras kanonu. Tas uzskatāms par sava veida ieteikumu krātuvi tam, ar ko sākt Latvijas izzināšanu, vienlaikus akcentējot mūsu vērtību daudzveidību. 

            Straupes pamatskola savu izvēli izdarīja jau jūnijā, kad, apmeklējot semināru par iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ieviešanu skolās, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja, iniciatīvas „Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna informēja par grandiozo multimediālo deju lielizrādi “Abas malas”. Šoreiz tā bija skolotāju izvēle, lai nenokavētu biļešu iegādi uz ģenerālmēģinājumu, kas cenas ziņā ietilpu skolas somas paredzētajā finansējumā. Šī ir reizē arī dāvana mūsu tautisko deju kolektīviem, kas piedalījās skolēnu dziesmu un deju svētkos. Viņi ir pelnījuši kaut ko tik īpašu. Un bija milzīgs gandarījums, vasaras beigās saņemot apstiprinājumu, ka biļetes ir rezervētas.

            Tieši dienu pirms Latvijas simtgades svinībām 5.-9.kl.skolēni dosies baudīt izrādi, gūstot iespēju piedzīvot Latvijas stāstu vēl nebijušā gaismā. Tā nebūs tikai vēstures stunda, bet personīgs pārdzīvojums un iespēja būt par nozīmīgu daļu no lielizrādes “Abas Malas”, esot arī skatītājam. Tas ir simts gadus sens stāsts par mums pašiem – Latvijas cilvēkiem - un mūsu zemi, kuras dzīslās plūst laika upe Daugava, ko uz īpaši radītas 2000 kvadrātmetru lielas mākslas projekciju skatuves izdejo vairāk nekā 450 baleta, laikmetīgās un tautas deju dejotāji.

            Priekšā sagatavošanās darbs audzināšanas un mācību priekšmetu stundās, lai skolēni skatītos un klausītos mērķtiecīgi, jau zinoši par vēstures posmiem, horeogrāfiju, deju un mūzikas stiliem. To, kas ir multimediāls koncerts, jau piedzīvoja divas skolnieces un sk. E.Pakalne 6.septembrī iniciatīvas atklāšanas pasākumā “Arēnā Rīga”. Sajūsma, apbrīna par pieredzēto tika stāstīta skolā, jo bieži jau mēs tādus koncertus neapmeklējam,  varbūt arī tieši tāpēc, ka tas nav lēti. Šoreiz par to parūpējas valsts, lai skolēni pasākumus redzētu un tajos piedalītos bez maksas.

Straupes pamatskolas skolotāja

Elita Pakalne