Arodbiedrība

Straupes pamatskolas arodorganizācija ir viena no 1248 LIZDA arodorganizācijām.

Mērķis ir ekonomisko, sociālo, profesionālo tiesību un interešu aizstāvību. Šobrīd aktuālākais jautājums ir par pedagogu algām.

Mūsu arodorganizācijā ir 32 biedri. Jau vairākus gadus tā priekšsēdētāja ir A. Gūtmane.

Esam noslēguši 3pusējo līgumu, kurš paredz priekšrocības biedriem un skolas darbiniekiem. Šogad darbiniekiem ir  apdrošināšanas polises. Turpinām svinēt apaļās jubilejas. 

2020.gada janvārī arodbiedrības biedri un skolas darbinieki devās uz sveču liešanas darbnīcu Vecpiebalgā.

Ar kafijas galdu svinam 1.septembri un ikgadējo Starptautisko skolotāju dienu.

2020.gada martā katram arodbiedrības biedram tika izmaksāts 30 eiro atbalsts par attālināto darbu.

Cēsu starpnovadu arodorganizācijā jau ceturto gadu septembrī tiek pasniegta arodbiedrības balva izglītības iestādēm, kurās ir aktīva pirmorganizācija un ļoti laba sadarbība ar skolas vadību. 2021. gada septembrī balvu saņēma Straupes pamatskolas direktore Ligita Krūmiņa un p/o priekšsēdētāja Aiva Gūtmane