Arodbiedrība

Straupes pamatskolas arodorganizācija ir viena no 1248 LIZDA arodorganizācijām.

Mērķis ir ekonomisko, sociālo, profesionālo tiesību un interešu aizstāvību. Šobrīd aktuālākais jautājums ir par pedagogu algām.

Mūsu arodorganizācijā ir 30 biedru. Jau vairākus gadus tā priekšsēdētāja ir A. Gūtmane.

Esam noslēguši 3 pusējo līgumu, kurš paredz priekšrocības biedriem un skolas darbiniekiem. Šogad darbiniekiem ir  apdrošināšanas polises.

Straupes pamatskolas LIZDA biedru saraksts

(uz 01.11.2017)

1. Laila Lamberte

14. Sandra Vanaga

2. Evija Tiltiņa

15. Ilze Alksne

3. Gaļina Millere

16. Agnese Mārtiņjēkaba

4. Aiva Gūtmane

17.  Lauma Baltgalve

5. Inguna Vīne

18. Indra Abzalone

6. Elita Pakalne

19. Inese Cinovska

7. Anita Lazdāne

20. Inese Kozlovska

8. Daiga Kreituze

21. Ilze Gaile

9. Dana Gaile

22. Ilona Čerņavska

10. Guntis Pužuls

23. Solvita Āboliņa

11. Iveta Adamsone

24. Ivans Grahoļskis

12. Zane Berga

25. Anda Lauga

13.Vita Ekerte

26. Iluta Ferbera