Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta,

8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei - Atzinība.

Skolotāja Elita Pakalne