Par tradīciju Straupes pamatskolā maijā kļuvusi agrā stunda zooloģijā 8.klases skolēniem. Tikšanās 6:00 no rīta.Tēma- putnu vērošana un klausīšanās. Dodamies apkārt Riebiņa ezeram.Iespēja mācīties lauka, ūdens, pļavas, meža putnus. Šogad dzirdēto putnu balsis- 20 sugas, redzēto putnu skaits- 12 sugas.Noieti 16 000 soļi.